قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات ( میهمانی و انتقالی)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۱۰:۵۲ | تعداد بازدید: 118

 

  1. نقل  و انتقالات دانشجویان در دانشگاههای علوم پزشکی صرفا از طریق سامانه نقل و انتقالات وزارت بهداشت امکان پذیر می باشد.
  2. با استناد به نامه شماره 157/500/د مورخ 20/01/1401 هرگونه نقل و انتقال دانشجو خارج از سامانه وزارت ممنوع می باشد. موکدا تاکید می گردد به درخواست های خارج از سامانه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  3. جدول زمانبندی سامانه نقل و انتقالات به شرح جدول ذیل صرفا جهت درخواست نقل و انتقالات دانشجویان در نیمسال اول 1402-1401 می باشد.
  4. در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، سامانه نقل و انتقالات دانشجویان جهت نیمسال دوم 1402-1401 فعال نخواهد گردید. لذا تاکید می گردد نقل و انتقالات دانشجویان در این دانشگاه صرفا سالی یکبار و فقط بر اساس جدول زمانبندی به شرح ذیل فعال می گردد.

 

جدول زمانبندی سامانه

انتقال و میهمانی دانشجویان

شنبه 20 فروردین ماه تا شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبدا و بارگذاری مدارک لازم

یکشنبه اول خرداد ماه تا پنجشنبه 12 خرداد ماه 1401

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبدا و ویرایش توسط دانشجو

دوشنبه 16 خرداد ماه تا پنجشنبه 16 تیرماه 1401

رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبدا

شنبه 18 تیرماه تا پنجشنبه 30 تیرماه 1401

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

شنبه اول مرداد ماه تا دوشنبه 31 مرداد ماه 1401

رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد