دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و


شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در جهت برطرف شدن نیاز آموزشی و تکمیل کادر هیات علمی خود، از فارغ التحصیلان رشته های مختلف به صورت هیئت علمی متعهد خد


چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲
به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهد


چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
داوطلب محترم شرکت در نوزدهمین مرحله فراخوان جذب هیئت علمی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه