قابل توجه دانشجویان - اطلاعیه در خصوص فعال شدن دروس ترم بهمن در سامانه نوید

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۲۳:۰۳ | تعداد بازدید: 266

 

 از این پس درس های این ترم شما در سامانه نوید به آدرس http://thumsnavid.vums.ac.ir  قرار داده خواهد شد

همچنین دانشجویانی که انتخاب واحد آن ها توسط استاد مشاور ارسال شده است اطلاعات دروس آن ها بعد از حذف و اضافه به سامانه نوید اضافه خواهد شد.

دانشجویان توجه نمایند لیست درس های ترم جاری شما فقط در سامانه هم آوا معتبر بوده و در سامانه نوید ممکن است به اشتباه درسی کم یا اضافه برای شما باز شده باشد بنابراین مغایرت در دروس خود در سامانه هم آوا و نوید را حتما به مدیریت آموزش اطلاع دهید. همچنین نمرات پایان ترم شما که در سامانه هم آوا ثبت  خواهد شد به عنوان نمره نهایی شما منظور خواهد شد.