ثبت نام دانشجویان متقاضی در سامانه نقل و انتقالات وزارت بهداشت

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۰:۲۰ | تعداد بازدید: 24

قابل توجه کلیه دانشجویان

سامانه نقل و انتقالات وزارت بهداشت ، جهت ثبت نام متقاضیان در دانشگاه مبدا تا تاریخ 1401/03/03 تمدید شده است. این تارخ از طرف وزارت بهداشت تمدید نمی گردد.