برگزاری وبینار آشنایی با طرح های بنیاد ملی نخبگان و تسهیلات نظام وظیفه نخبگان

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۲:۰۵ | تعداد بازدید: 9
تصویر شاخص اطلاعیه