اطلاعیه حذف و اضافه نیم‌سال دوم ۱400

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۱:۰۶ | تعداد بازدید: 87

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند در خصوس حذف و اضافه موارد زیر را رعایت نمایند

 1. شروع حذف اضافه از ساعت 11 مورخ شنبه 7 اسفند و پایان حذف و اضافه ساعت 14 یکشنبه 8 اسفند می باشد.
 2. دروس عمومی با توجه به تکمیل ظرفیت نمامی کلاس ها قابل اخذ نمی باشند(فقط دانشجویان قبل از عرصه درصورت نیاز امکان دروس عمومی را دارا می باشند)
 3. دانشجویان رشته پرستاری با توجه به تکمیل بودن ظرفیت کلاسی دروس اختصاصی تنها مجاز به اخذ دروسی
  می باشند که در نیمسالهای قبلی نمره قبولی را اخذ نکرده اند.
 4. هر دانشجو  تنها مجاز به اضافه کردن دو درس و حذف کردن دو درس می باشد
 5. دانشجویانی که آنتخاب واحد آنها توسط استاد مشاور به آموزش ارسال می گردد حتما در خصوص انتخاب واحد و حذف اضافه خود از استاد مشاور پیگیر باشند.
 6. دانشجویانی که درس فیزیولوژی و آناتومی را در نیمسال قبلی موفق به کسب نمره قبولی نشده اند این دو درس با رشته پرستاری جهت تمامی دانشجویان ارائه می گردد.
 7. دانشجویان ترم 6 و 8 رشته هوشبری حتما نسبت به اخذ درس اندیشه 2 اقدام نمایند.
 8. فرم حذف و اضافه را می توانید از فایل های پیوست انتهای صفحه دریافت نمایید
 9. پس از تکمیل فرم را به ایمیل دانشکده خود ارسال نمایید.
 10. جهت راهنمایی بیشتر با کارشناس دانشکده خود تماس و از تماس با اداره آموزش خودداری فرمایید.
   

امور آموزشی

دانشکده

کارشناس دانشکده

شماره تماس

ایمیل

دانشکده پرستاری و مامایی

سرکار خانم قاسمی

52229202

snm-edu@thums.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی

سرکار خانم احمد زاده

52228023

paramed-edu@thums.ac.ir

دانشکده بهداشت

جناب آقای سالاری

52286275

fhs-edu@thums.ac.ir