ارزشیابی اساتید در نیمسال اول ۱40۱-۱400

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱۴:۵۱ | تعداد بازدید: 472

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به نزدیک شدن به پایان نیم سال تحصیلی اول 1401-1400 فرم های ارزشیابی مربوط به هر درس در سامانه هم آوا دانشجویان قرار داده شده است. خواهشمند است با مراجعه به سایت هم آوا با تکمیل کردن فرم های ارزشیابی اساتید ما را در شناخت نقاط ضعفو قوت خود یاری و موجبات ارتقا هر چه بیشتر سیستم آموزشی دانشگاه را فراهم آورید،همچنین همراه داشتن تاییدیه انتخاب واحد جهت شرکت در جلسه امتحانات اجباری می باشد(در یافت کارت ورود به جلسه منوط به پرکردن فرم ارزشیابی می باشد)