یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
طبق مصوبه جلسه هیات امنای وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی به شماره نامه 5160/500/د مورخ 10/10/97 دانشجویان میهمان وظرفیت مازاد از نیمسال دوم 98-97


سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ،بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم ترم 2 پرستاری،مامایی،هوشبری وهمچنین ت


چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، به عنایت به بند 2 مصوبه هیات امنا دانشگ


یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷
روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع دانشجویان استعداد درخشان میرساند؛خرید کتای های تست و کمک درسی ویژه آزمون کارشن


سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند؛زمان حذف و اضافه واحد های درسی تا  روز چه


دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
فراخوان مشارکت صندوق پژوهش و فناوری ارزش آفرین اشراق 


دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
روابط عمومی معاونت آموزشی به اطلاع کلیه دانشجویان عزیزو محققین و پژوهشگران گرامی دانشگاه میرساند؛مراسم افتتاحیه سومین جش


چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
کارگاه عملی طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن روز سه شنبه 7 اسفند ماه ساعت 18الی20 به همت کارگروه هنر و سلامت دانشگاه با همکار


چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه به اطلاع  دانشجویان عزیز می رساند،افتتاحیه سومین جشنواره پروپوزال نویسی دانشگاه


سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
جهت اطلاعات بیشتر پوستر مسابقه را مطالعه نمایید.