چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه با استناد به نامه شماره 265/500/د مورخ 04/02/99 وزارت بهداشت ، درمان


دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهد


دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط کمیته ت


دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه به اطلاع دانشجویان گرامی و اساتید محترم می‌رساند، با توجه به اعمال تغ


دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند،  با توجه به درخواست مکرر دانشگاه‌ها


شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات وفناوری دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات می رساند، سامانه نقل و ا


دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
 روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه به اطلاع  دانشجویان و اساتید گروه معارف میرساند، طبق ابلاغ دفتر نها


یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
 روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه بدینوسیله به اطلاع همه اساتید محترم دانشگاه همچنین اساتید مدعو می ر


شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
اساتید محترم جهت ورود به سامانه نوید راهنمای زیر را مطالعه بفرمایید