سه‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
دانشجویان محترم در خصوص انتخاب واحد موارد ذیل را مد نظر قرار دهند:

 


سه‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
معرفی برنامه


یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰
قابل توجه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت رشته فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال1400


دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به اتمام سال تحصیلی 1400-1399 جهت انجام فرآیندهای مورد نیاز خود ح


سه‌شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰
به اطلاع می رساند دانشکده بهبهان در نظر دارد، برای دانشجویان رشته های پرستاری ، تکنولوژی اتاق عمل و بهداشت عمومی