یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان شرکت کننده در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجوی


شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان محترم ترم دو رشته های پرستاری،هوشبری و مامایی میرساند،


دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
با توجه به مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و بر اساس مجوز صادر شده از حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت کلیه دانشجویان رشته های پرستاری و مام


شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ضمن تبریک موفقیت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه، به اطلاع می رساند ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان صرفا در


شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به برگزاری امتحانات


سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن تبریک موفقیت و ورود به عرصه دانشگاه به اطلاع میرساند ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در دو مر


شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، تقویم آموزشی نیم سال دوم سال


سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
 

لطفا جهت مشاهده راهنما این لینک را دنبال نمایید