میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

 

نتایج

بسیار خوب
23% (54 رای)
خوب
15% (36 رای)
متوسط
19% (46 رای)
ضعیف
43% (102 رای)
Total votes: 238