همکاران واحد امور هیات علمی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۰۹:۰۲| تعداد بازدید: 1137

آقای مقدم نژادخانم قهرمان

 

مرتضی مقدم نژاد                                                                                                                        مریم قهرمان

پست سازمانی: کارشناس امور هیأت علمی                                                                                  پست سازمانی: کارشناس امور هیأت علمی   

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  مدیریت آموزشی                                                                      مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت آموزشی

شماره مستقیم :05152223118                                                                                                شماره مستقیم :05152223118

شماره داخلی:119                                                                                                                    شماره داخلی:119

پست الکترونیک: fmc@thums.ac.ir                                                                                    پست الکترونیک:fmc@thums.ac.ir 

شرح وظایف

انجام اقدامات کارشناسی جهت انجام امور جذب، ممیزی و ارتقای اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی

همکاری و مشارکت در جمع آوری، تهیه و تکمیل اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز متقاضیان اعضای هیأت علمی
تشکیل پرونده و ساماندهی آمار و اطلاعات اعضای هیأت علمی جهاددانشگاهی
تهیه و تدوین گزارش‌های کارشناسی، تحلیلی و آماری از وضعیت اعضای هیأت علمی و ارائه آن به مسئولین مافوق
همکاری در پیگیری امور پرسنلی، اداری و رفاهی اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی
  ساماندهی و تسریع انجام کلیه امور مرتبط با اعضای هیات علمی ( نیاز سنجی، جذب ، بکار گیری با انجام فراخوان )
برنامه ریزی و هماهنگی لازم چهت آموزش های مورد نیاز توانمند سازی اعضای هیات علمی 
پایش و ارزشیابی مستمر عملکرد اعضای هیات علمی و انجام امور کارشناسی مرتبط با ترفیع، ارتقاء تغییر وضعیت کلیه اعضای هیات علمی و انعقاد قرداد (با اعضای هیات پیمانی)
شناسایی نیاز ها و پتانسیل های بالقوه رفاهی و فرهنگی اعضای هیات علمی و تمهید راهکار اجرایی جهت پاسخگویی به این نیازها
بررسی سوابق آموزشی – حرفه ای و ارزشیابی مدارک متقاضیان عضویت در کادر هیات علمی
انجام امور اداری متقاضیان گذراندن طرح و تعهدات و سربازی در دانشگاه به عنوان عضو هیات علمی
انجام مربوط به ارزشیابی فعالیت ها و وضعیت حضور فیزیکی اعضای هیات علمی برای مواقع ترفیع ، ارتقاء و سایر نیاز های مرتبط
کارشناسی و انجام امور بورسیه های داخل و خارج دانشگاه
کارشناسی و انجام سایر مکاتبات اعضای هیات علمی با مجاری ذیربط ( وزارت متبوع، مدیران دانشگاه و دانشکده ها، هیات اجرایی جذب، هیات ممیزی و ...) 
کارشناسی و انجام سایر مکاتبات اعضای هیات علمی با مجاری ذیربط ( وزارت متبوع، مدیران دانشگاه و دانشکده ها، هیات اجرایی جذب، هیات ممیزی و ...) 
انجام امور اداری مربوط به ترفیع، تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضای هیات علمی

 

 

فرخاری

الهه فرخاری

پست سازمانی: کارگزین امور هیأت علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

شماره مستقیم :05152286277

پست الکترونیک:

 

شرح وظایف

صدور ابلاغ ها: شروع خدمت، تعیین محل خدمت، ماموریت به سایر ارگانها، نقل و انتقال و ...

صدور احکام حقوقی: برقراری حقوق و مزایا، ترفیع پایه، ضرایب سنواتی و ....
انجام فرایند های اداری مربوط به استفاده افراد از فرصت مطالعاتی، ماموریت آموزشی ، بورس و ..
اخذ استعلام از سایر سازمانها (سوء پیشینه، سلامت مزاج و ...)
صدور گواهی اشتغال به کار به سایر سازمانها ، وزارت متبوع
انجام امور مربوط به سیستم تردد کسری و حضور و غیاب تهیه گزارش از سیستم تردد اعلام مانده مرخصی اعضای هیئت علمی در پایان سال
صدور گواهی اتمام تعهدات متعهدین خدمت و متخصصین ضریب k