یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱
به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و


یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱
   با عنایت به نیاز به گزارش گیری فعالیتهای اعضای محترم هیات علمی در موارد مختلف از جمله ترفیع، تمام وقت جغرافیایی و حق


شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱
به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهد


سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
🌐 نوع دوره: آنلاین
⏰ زمان دوره: حدود یک ساعت


یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱
با عنایت به ابلاغیه مقام محترم وزارت ، اخذ واحد درسی در تابستان به صورت مجازی فقط در دانشگاه علوم پزشکی مجازی مجاز می باشد.