فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی ویژه سه ماهه دوم ۱۳۹8

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۱:۴۴ | تعداد بازدید: 41

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تحقق آیین نامه "تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان" اقدام به انتخاب و معرفی دانشجوی پژوهشگر نمونه نماید.

دانشجویان واجد شرایط براساس اساسنامه پیوست شده (بند"ک")، می توانند فرم اطلاعات شخصی و رزومه ی خود به همراه مستندات را از تاریخ یک الی 25 شهریور ماه 1398 از طریق ایمیل کمیته تحقیقات دانشجویی یا به صورت حضوری به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تحویل نمایند.

 

ایمیل:  src /at/ thums.ac.ir

شماره تماس  کمیته تحقیقات دانشجویی: 05152286064