کمیته تحقیقات دانشجویی

 

شرح وظایف کارشناس

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۱۶| تعداد بازدید: 133

۱-      دریافت پروپوزالهای تحقیقات دانشجویی دانشکده ها، انجام کارشناسی از نظر چهارچوب کلی و هزینه ها و در صورت نیاز اصلاح آنها

۲-     صدور قرارداد طرحها و نهایتا ارسال به حوزه مدیریت امور پژوهشی

۳-     صدور نامه حسابداری جهت پرداخت هزینه طرح به مجری

۴-     صدور گواهی اجرای طرح برای مجریان

۵-     صدور نامه حق التشویق جهت ارائه مقالات کنگره های داخلی به دانشجویان

۶-     صدور گواهی داوری طرحهای تحقیقاتی دانشجویی با درخواست سرپرستان کمیته های دانشجویی دانشکده ها

۷-     صدور مجوز تسویه حساب نهایی یا موقت از طرح بر حسب وضعیت طرح و نیاز دانشجویان (اعلام پایان طرح)

۸-    جمع آوری کلیه مستندات طرحها، کارگاهها، مقالات، نشریات، کتب و ... کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها جهت جشنواره رازی و ارزشیابی سالانه پژوهشی دانشگاه

۹-     راهنمایی و دریافت مدارک دانشجویان متقاضی استفاده از بند ک

۱۰-    هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات، کارگاهها، همایشها و ... کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۱۱-    ارسال و دریافت ایمیلهای مورد نیاز برای کلیه سرپرستان و دبیران کمیتههای دانشجویی دانشکده ها

۱۲-   پاسخگویی و راهنمایی تلفنی و حضوری به کلیه مراجعین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۱۳-  تهیه مینوت و تایپ کلیه نامه ها و صورتجلسات اداری و پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۱۴-  بایگانی کلیه نامه ها و صورتجلسات اداری و پژوهشی و تشکیل پرونده طرحهای تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۱۵-  گذاشتن اخبار مورد نیاز بر روی سایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۱۶-   انجام هماهنگی های لازم در مورد امور تحقیقات دانشجویی با شبکه همکاری مرکز و کارشناسان مربوطه در وزارت متبوع

۱۷-  پیگیری درخواستهای خرید تا تحویل درخواست از انبار