کمیته برنامه ریزی آموزشی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰۷:۳۱| تعداد بازدید: 44

نام خانوادگی

نام

تخصص

سمت

دکتر ابراهیمی پور

حسین

دکترای تخصصی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رئیس دانشگاه

دکتر رضائی منش

محمدرضا

دکترای تخصصی

 انگل شناسی پزشکی

معاون آموزشی

دکتر کامل

علیرضا

متخصص

جراحی عمومی

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر ایزدی

علی

متخصص

جراحی عمومی

معاون درمان

دکتر بهره مند

الهام

دکترای حرفه ای

 پزشکی

معاون بهداشت

دکتر نصراله الحسینی

شیما

دکترای عمومی

داروسازی

معاون غذا و دارو

دکتر علیزاده

هادی

دکترای تخصصی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

رئیس دانشکده بهداشت

دکتر ایرانی

مروارید

دکترای تخصصی

 بهداشت باروری

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر نواری

محسن

دکترای تخصصی

 زیست فناوری پزشکی

رئیس دانشکده پیراپزشکی

دکتر قاسمی

رضا

دکترای تخصصی

 پزشکی بیماری های قلب و عروق

رئیس دانشکده پزشکی

دکتر دین پناه

حسین

متخصص

طب اورژانس

رئیس بیمارستان نهم دی

دکتر تدین

محسن

متخصص

ارتوپدی

رئیس بیمارستان امام حسین(ع)

دکتر خطیبی

سید رضا

دکترای تخصصی

 اپیدمیولوژی

دبیر آموزش مداوم

خانم اسحاق زاده

فاطمه

کارشناس ارشد

مدیریت آموزشی

کارشناس برنامه ریزی آموزش مداوم