کارشناس مرکز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۱۲:۵۸| تعداد بازدید: 223

منیره اعظمی

پست سازمانی: کارشناس کوهورت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شماره مستقیم :18-05152226016

پست الکترونیک:azamim1@thums.ac.ir

شرح وظایف

هماهنگی با رابطین سلامت جهت پایش سلامت کارکنان
پر کردن پرسشنامه های روانشناسی
تهیه لیست

خدیجه یعقوبی

پست سازمانی: ناظر فیلد

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

شماره مستقیم :18-05152226016

پست الکترونیک:yaghoubikh1@thums.ac.ir

شرح وظایف

نظارت به نحوه اجرای مطالعه
نظارت بر جمع آوری اطلاعات
نظارات بر کارهای اجرایی