واحد های مورد مطالعه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰۹:۲۰| تعداد بازدید: 45

1-معاونت توسعه                           

2- معاونت درمان

3- معاونت آموزشی

4- معاونت فرهنگی

5- معاونت غذا و دارو

6- شبکه زاوه

7- شبکه مه ولات

8- بیمارستان(امام حسین (ع) نهم دی و اورژانس 115