مسئول روابط عمومی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۱۳:۰۲| تعداد بازدید: 763

 

کاملعطیه کامل خدابنده

پست سازمانی: روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار زیستی

شماره مستقیم :05152242039

شماره داخلی:132

پست الکترونیک:kamela2@thums.ac.ir

 

شرح وظایف

تعامل بامدیریت محترم روابط عمومی دانشگاه در امور مربوطه

ارتقاء سایت معاونت با هماهنگی مسئول سایت دانشکده بر اساس برنامه ها و اهداف 
تهیه، تدوین و نظارت بر محتوا و طراحی سایت معاونت
درج اخبار متنی و تصویری در سایت معاونت
نظارت بر غنی سازی و بروز رسانی مطالب در سایت معاونت
اطلاع رسانی برگزاری مراسم و برنامه ها به اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان معاونت
مشارکت فعال در جلسات هماهنگی بازدیدها، مراسم ها یا مناسبت های مربوط به معاونت