مدیریت اداره توسعه فناوری سلامت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۱۴:۱۸| تعداد بازدید: 145

 

دکتر مسافر

                                                                                      دکتر  جعفر مسافر                                                                    

پست سازمانی: مدیریت اداره توسعه فناوری سلامت

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی (Ph.D) نانوفناوری دارویی

شماره مستقیم :52226013-051

پست الکترونیک:mosaferj1@thums.ac.ir

معرفی

لینک علم سنجی

شرح وظایف

حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد

حمایت از ایده های نوین در زمینه های تولید نرم افزارها، سخت افزارها و تجهیزات پزشکی

پیگیری امور مربوط به مالکیت فکریريال ثبت اختراع محققین دانشگاه در بانک های اطلاعاتی داخلی و جهانی

ارزشیابی مراکز رشد و فناوری فعال در حوزه سلامت در سطح دانشگاه

پیگیری در جهت صدور مجوز فعالیت مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و مراکز نوآوری

حمایت از تجاری سازی و تبدیل نواوریها، احتراعات و دستاوردهای تحقیقاتی کاربردی به محصولاتی در حوزه فناوری پیشرفت

تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و آشنایی آنها با فن بازاریابی پژوهش

پیگیری در جهت استخراج اولویت های تحقیقاتی صنعتی و فناوری استان و ارائه به محققین دانشگاه
برنامه ریزی در جهت توسعه طرح های ارتباط با صنعت