لیست معاونت های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱۵:۰۱| تعداد بازدید: 2031

 

 

نام دانشگاه آدرس سايت
دانشکده علوم پزشکی آبادان https://ma.abadanums.ac.ir/Portal/Home
دانشگاه علوم پزشكي اراک https://arakmu.ac.ir/vce/fa
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.ac.ir/vcedu/fa
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه https://edu.umsu.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی اسفراین http://edu.esfrums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://edu.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی البرز https://education.abzums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز https://vcheducation.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایران https://edu.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر http://education.irshums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://edu.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بابل http://education.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بم http://www.mubam.ac.ir/education
دانشکده علوم پزشکی بهبهان http://farhangi.behums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر http://edu.bpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://edu.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تبریز https://amouzesh.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه http://edu-res.thums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی تربت جام http://www.trjums.ac.ir/education/fa
دانشگاه علوم پزشکی تهران http://education.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت http://www.jmu.ac.ir/fa/education
دانشگاه علوم پزشکی جهرم http://amoozeshi.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی خوی https://edu.khoyums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی خمین https://edu.khomeinums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی دزفول https://edu.dums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان http://education.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زابل http://training.zbmu.ac.ir/fa
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان http://edu.zaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زنجان http://zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=238
دانشگاه علوم پزشکی ساوه http://edu.savehums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار http://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سمنان https://dme.semums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی سیرجان http://vce.sirums.ac.ir/index.php
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود http://shmu.ac.ir/edu/fa
دانشکده علوم پزشکی شوشتر http://education.shoushtarums.ac.ir/fa-ir
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد https://edu.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://education.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیراز http://education.sums.ac.ir/fa/index.html
دانشگاه علوم پزشکی فسا http://edu.fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قزوین http://vce.qums.ac.ir/Portal/Home
دانشگاه علوم پزشکی قم https://edu.muq.ac.ir/index.aspx
دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://edu.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://www.muk.ac.ir/Page?pageId=11
دانشگاه علوم پزشکی کرمان http://vce.kmu.ac.ir/fa
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه https://vc-education.kums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی گراش https://edu.gerums.ac.ir​​​​​​​
دانشگاه علوم پزشکی گلستان http://goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گناباد http://gmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گیلان http://www.gums.ac.ir/edu
دانشکده علوم پزشکی لارستان http://edu.larums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لرستان http://edu.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://edu.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مراغه https://amozeshi.mrgums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهد https://v-education.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور http://nums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان https://eduv.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی همدان http://dme.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج http://edu.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یزد https://web.ssu.ac.ir/Index.aspx?lang=1&sub=19