کسب مقام سوم جشنواره کشوری شهید مطهری

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۱:۳۸ | تعداد بازدید: 211

در اختتامیه جشنواره کشوری شهید مطهری سرکار خانم دکتر سمانه کاخکی عضو هیات علمی دانشگاه با فرایند آموزشی ارتقاء صلاحیت دارویی عملی دانشجویان پرستاری به صورت ادغام یافته با اپلیکیشن تحت وب دارولوژی مبتنی بر چهارچوب  TPACK موفق به کسب رتبه سوم کشوری و دریافت لوح تقدیر و جایزه از مقام محترم وزارت شدند.