نشست صمیمانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با دانشجویان جدید الورود

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۱:۴۲ | تعداد بازدید: 133

در این نشست جناب آقای دکتر ابراهیم پور ریاست دانشگاه ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان و عرض تبریک جهت قبولی در رشته پزشکی برای دانشجویان آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.در ادامه دانشجویان درخواست های خود را بیان کردند و ریاست محترم دانشگاه و ریاست دانشکده پزشکی ضمن بیان اهمیت ارتقاء کیفیت آموزش  قول مساعدت و حل مسائل را در آینده ای نزدیک دادند. در نهایت هدایایی به رسم یادبود به دانشجویان تقدیم شد.