درخشش دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه در برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم‌ پزشکی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۰۹:۵۷ | تعداد بازدید: 51

 

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه از کسب عالی ترین رتبه در برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه خبر داد.

دکتر حسن اژدری زرمهری گفت: این برنامه یکی از برنامه های کلان وزارت بهداشت است که با توجه به تجارب موفق دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، در کلان منطقه 9 آمایشی مسئولیت کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی که از مهم ترین کارگروه های این برنامه به شمار می رود به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه محول گردید.

دکتر یوسف مهدی پور، دبیر کارگروه پاسخگویی اجتماعی کلان منطقه 9 آمایشی نیز با اشاره به اهمیت موضوع و موفقیت های این دانشگاه گفت: بر اساس پایش و ارزشیابی برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره‌وری آموزش علوم پزشکی توسط وزارت بهداشت، تنها دانشگاه های علوم پزشکی تربت‌حیدریه و کاشان موفق به کسب عالی ترین رتبه در این برنامه در سطح کشور شدند. وی مهم ترین دلایل کسب این موفقیت را هدف گذاری دقیق، برنامه محوری، سازماندهی، پایش و نظارت دقیق و سختکوشی همکاران دانشگاه برشمرد