جلسه ارزشیابی برنامه مرجعیت علمی دانشگاه در وزارت بهداشت برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۰۹:۲۷ | تعداد بازدید: 40

جلسه ارزشیابی برنامه مرجعیت علمی دانشگاه در وزارت بهداشت با حضور  معاون آموزش،تحقیقات و فناوری ، مسول کارگروه مرجعیت علمی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و اعضای کارگروه مرجعیت علمی برگزار گردید.

 دکتر ادریس بذرافشان مسول کارگروه مرجعیت علمی گفت:  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از دانشگاه های پیشگام در زمینه تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک و عملیاتی مرجعیت علمی است، با عنایت به این که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته توسط وزارت متبوع، تجربه های ارزشمند دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه اجرای برنامه مرجعیت علمی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در این جلسه گزارشی از تجربیات ارزشمند این دانشگاه و برنامه های کارگروه مرجعیت علمی و حوزه های تمایز آکادمیک دانشگاه توسط دکتر محمدرضا رضائی منش و دکتر بذرافشان  ارائه شد.
در ادامه خانم دکتر پورحاجی عضو هیات علمی دانشگاه گزارشی از مرجعیت علمی در حوزه بهداشت عمومی ارائه دادند.پایان بخش این نشست ارائه راهکارها و بررسی چالش های موجود در راستای نیل به اهداف مرجعیت علمی بود.