جلسه  پنجم  کمیته خود ارزیابی  موسسه ای برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۰۹:۰۹ | تعداد بازدید: 19

جلسه  پنجم  کمیته خود ارزیابی  موسسه ای با حضور  ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ابراهیمی پور روز یکشنبه ۲۶ تیرماه در حوزه ریاست سالن جلسات ستاد  برگزار شد 
  در این جلسه گزارش اجمالی توسط حوزه های مختلف  به صورت فایل الکترونیکی و نمایش مستندات در ارتباط با استانداردهای اعتبار بخشی توسط روسای کارگروه های تخصصی اعتبار بخشی در حوزه های هیات علمی، منابع و امکانات، کیفیت و تعالی سازمانی، خدمات دانشجویی، آموزش دانشجو،پژوهش، فناوری و نوآوری، رسالت و اهداف ارائه شد.