برگزاری جلسه هم‌اندیشی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۱۲:۰۵ | تعداد بازدید: 21

جلسه هم اندیشی و گفتگوی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با اعضای اندیشه ورز و معاونین وزارت بهداشت که در تاریخ  27 فروردین ماه 1402 در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

دکتر داود ایل بیگی مسول واحد استعداد درخشان دانشگاه در خصوص این جلسه گفت: ابتدای جلسه به پنل بیان نظرات دانشجویان استعداد درخشان اختصاص داده شد و بیش از ۵ دانشجو موفق به ایراد نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با نحوه برگزاری المپیاد های دانشجویی، نقایص آیین نامه استعداد درخشان شدند. نخبگان علوم پزشکی در خطابه های خود راهکارهای هوشمندانه و مناسبی برای اصلاح و ارتقا کیفیت آیین نامه کنونی استعداد درخشان و همچنین نحوه برگزاری المپیاد های دانشجویی وزارت بهداشت، ایراد نمودند که با  تایید این نظرات توسط مسئولین حاضر در جلسه، به پایان رسید.

وی افزود: سپس بخش بعدی برنامه به سخنرانی های مسئولین اختصاص یافت، سخنان برخی از مسئولین گویای اتخاذ رویکرد های جدید در برگزاری المپیاد های دانشجویی بود به گونه ای که المپیاد های دانشجویی را از حالت یک آزمون به یک فرایند تبدیل کرده تا در شناسایی نخبگان اهمال صورت نگیرد و عدالت آموزشی نیز رعایت گردد.

قابل به ذکر است در این جلسه اقای علی عباس زاده چراغعلی  دانشجویان استعداد درخشان به نمایندگی از سوی دانشجویان استعداد درخشان علوم پزشکی تربت حیدریه حضور داشت.