برگزاری اولین نشست خبری (Press Release) طرح تحقیقاتی دانشکده پیراپزشکی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱۴:۱۰ | تعداد بازدید: 74

در راستای توسعه رویکرد ترجمان دانش و کاربرد نتایج حاصل از تحقیقات حوزه سلامت ، اولین نشست خبری ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در دانشکده پیراپزشکی مورخ 25 اردیبهشت ماه 1402 با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشکده، مدیر تحقیقات فناوری دانشگاه، مجری طرح تحقیقاتی و سایر علاقه مندان برگزار گردید.

دکتر سید محمد احمدی سلیمانی، مدیر تحقیقات فناوری دانشگاه هدف از این نشست را معرفی طرح تحقیقاتی انجام شده و پیام کاربردی نتایج آن در جهت ارتقاء سلامت جامعه بیان نمود. در ادامه دکتر یاسر یوسف پور مجری طرح تحقیقاتی "اثر هشت هفته تمرین کانکارنت و مکمل یاری رویبوس بر شاخص آتروژنیک و برخی آنزیم های کبدی و مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن" توضیحات و نتیجه گیری خود را به شرح ذیل ارائه نمود:

"تمرین کانکارنت با و بدون مصرف مکمل رویبوس می تواند سبب کاهش عوامل خطرزای ناشی از چاقی و کاهش فاکتورهای مقاومت به انسولین و آنزیم کبدی شود و استفاده از این روش جهت کنترل وزن توصیه می گردد".

در خاتمه این نشست خبری، نتیجه حاصل از مطالعات مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مجری طرح و محققین این مطالعات به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ گفتند.