بازدید مدیر بودجه و اعتبارات معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۶:۴۳ | تعداد بازدید: 24

 

مدیر بودجه و اعتبارات معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان ها، پردیس آموزش فناوری سلامت، مرکز آموزش مجازی و سالن آزمون الکترونیک بازدید نمود.

 در ادامه نشستی با حضور آقای دکتر رضائی منش معاون آموزش، تحقیقات و فناوری  و آقای ربانی مدیر بودجه و اعتبارات معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عملکرد بودجه ای معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه از قبیل تجهیز دانشکده پزشکی و سالن آزمون الکترونیک  برگزار شد.