بازدید تیم ارزیاب رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۲۳:۱۹ | تعداد بازدید: 34


تیم ارزیاب رشته پزشکی عمومی در دومین بازدید با سرپرستی خانم دکتر کاشانیان در نشستی با حضور مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، مسئولین و خیرین  شهرستان در مورد امکانات و زیر ساخت های دانشگاه بحث و گفت و گو کردند. 
دکتر محمد رضا رضائی منش  معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه گفت: 
 تیم ارزیاب رشته پزشکی عمومی از ساختمان دانشکده در پرديس دانشگاه، آزمایشگاهها، کلاس هابی  آموزشی، مرکز آموزش مجازی، بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی،  بیمارستان امام حسین(ع)، مرکز مهارت های بالینی،  مراکز خدمات جامع سلامت آموزشی بازدید نموده و به بررسی زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات آموزشی، پژوهشی و  رفاهی دانشگاه به منظور جذب دانشجوی دکتری عمومی پزشکی پرداختند.
در پایان، تیم ارزیاب دوره پزشکی عمومی ضمن قدردانی از تلاش های دانشگاه در راستای راه اندازی رشته پزشکی،  از وجود ظرفیت های آموزشی مناسب، بیمارستان ها و مراکز جامع سلامت آموزشی،  اعضای هیات علمی توانمند، حمایت مسئولین شهرستان و خیرین به عنوان نقاط قوت ارزیابی یاد کردند.