اولین جلسه کمیته خودارزیابی با حضور کلیه اعضا برگزار گردید

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۷ | تعداد بازدید: 27

اولین جلسه کمیته خودارزیابی با حضور کلیه اعضا در سالن ابن سینا برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر محمد رضا رضائی منش معاون آموزش، تحقیقات و فناوری  ضمن خوش آمد گویی و بیان اهمیت اعتباربخشی  جلسه را شروع نمودند سپس خانم دکتر ایرانی دبیر کمیته اعتباربخشی موسسه ای ضمن تشکر از حضور اعضای محترم در جلسه مذکور افزود: اعتبار بخشی (accreditation) فرصتی را جهت ارتقای کیفیت آموزش از طریق برآورده کردن استانداردهای اعتبار بخشی  موسسه ای فراهم می کند که در سه سطح خود ارزیابی ، ارزیابی بیرونی و تصمیم گیری در خصوص موقعیت اعتبار بخشی موسسه ای صورت می گیرد . 
وی خاطر نشان کرد در این پروسه نقاط قوت و ضعف وضعیت موسسه شناسایی و  برنامه ریزی در جهت ارتقا فرآیندها مد نظر قرار می گیرد و بطور کلی اعتبار بخشی با استانداردهای از پیش تعیین شده نقشه راه دانشگاهها را مشخص می کند . 
 در این جلسه  فعالیت های خود رازیابی   و زمان بندی فعالیتها ، اعضای کارگروهای تخصصی و رئیس هر کارگروه در حوزه های 8 گانه "رسالت و اهداف " ، " مدیریت و رهبری " ، منابع و امکانات" ، کیفیت و تعالی  سازمان " هیات علمی"، " خدمات دانشجویی" ، حوزه پژوهش ، فناوری و نوآوری" ،  و " حوزه آموزش دانشجو " مشخص شدند .