اولین بازدید میدانی مراکز رشد و ارزیابی فعالیت های توسعه فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۰:۰۶ | تعداد بازدید: 64

اولین بازدید میدانی مرکز رشد و ارزیابی قعالیت های توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه که در سال های پیش به صورت خود اظهاری و از طریق سامانه اطلاعات و فعالیت های توسعه فناوری انجام شده است،امسال با ابلاغیه ای از سوی دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت و معرفی ارزیابان معتمد،توسط جناب آقای دکترمحمد حسین ساقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوارو سرکار خانم دکتر زهره عبدی مقدم رئیس مرکز رشد گیاهان داروئی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام گردید.طی این بازدید، زیر ساخت های فناوری دانشگاه شامل فضای اداری مرکز رشد، فضا و امکاناتی که به این شرکت ها و واحدهای مستقر در مرکز رشد تخصیص داده شده و فضاهای آزمایشگاهی که در اختیاراین واحدها قرار می گیرد بررسی و در نهایت با انطباق با داده های وارد شده در سامانه فعالیت های توسعه فناوری که به هر دانشگاه اختصاص داده شده است، جمع بندی و به پایان رسید.

دکتر جعفر مسافر رئیس مرکز رشد و اداره توسعه فناوری سلامت دانشگاه بیان داشتند که در ادامه این ماموریت محوله به دانشگاه، ارزیابی مراکز رشد فناوری سلامت دانشگاههای علوم پزشکی بیرجند و سبزوار نیز به  ارزیابان معتمد دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه واگذار شده است که در تاریخ های 22 و 25 مرداد 1401 به ترتیب انجام خواهد گرفت. به گفته ایشان هدف اصلی از اجرای این برنامه ارزیابی دیداری، تبادل بیشتر تجربیات و هم اندیشی و هم افزایی بین مراکز رشد و فعالیت های فناورانه انجام شده در دانشگاههای مختلف علوم پزشکی در سطح کشور می باشد. نتایج ارزیابی فعالیت های توسعه فناوری دانشگاه های کل کشوردر اواخر شهریور ماه امسال منتشر خواهد شد.