در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه منصوب شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴:۵۳ | تعداد بازدید: 72

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، طی ابلاغی از سوی دکتر حسین ابراهیمی پور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دکتر الهه ارمی به عنوان استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر معرفی شد.

در متن این ابلاغ آمده است :

با عنایت به تجربیات علمی و سوابق اجرایی سرکار عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب می گردید تا برابر مقررات و آئین نامه استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر انجام وظیفه نمایید. امید است در سایه اتکای به خداوند متعال و همکاری لازم با دبیر محترم امور شاهد و ایثارگر دانشگاه، در انجام وظایف محوله موفق باشید.