با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

اجرای پنل تخصصی تجارب پاسخگویی اجتماعی در همایش کشوری آموزش علوم پزشکی کشور

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۱۲:۱۵ | تعداد بازدید: 34

دکتر  محمد رضا رضائی منش معاون آموزش، تحقیقات و فناوری: شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی به عنوان بزرگترین رویداد سالیانه آموزش علوم پزشکی کشور در تاریخ 13 لغایت 15 اردیبهشت ماه با حضور وزیر بهداشت، روسای دانشگاه های علوم پزشکی، معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد. یکی از مهمترین بخش های این رویداد بزرگ علمی ارائه تجارب موفق در قالب پنل های تخصصی است.

خوشبختانه در همایش سال جاری برای اولین پنل تجارب پاسخگویی اجتماعی در همایش کشوری آموزش علوم پزشکی کشور با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد، شامل؛

  1. ارائه سخنرانی توسط دکتر محمد رضا رضائی منش معاون محترم آموزشی دانشگاه و عضو هیأت رئیسه پنل تخصصی
  2. ارائه سخنرانی توسط دکتر یوسف مهدی پور عضو هیأت علمی دانشگاه و دبیر کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی کلان منطقه 9 آمایشی  و رئیس پنل تخصصی
  3. دکتر هاشم حشمتی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به عنوان عضو پنل تجارب پاسخگویی اجتماعی
  4. در این پنل تخصصی تجارب موفق دانشگاه های علوم پزشکی تربت حیدریه، بیرجند، گناباد، بجنورد و سبزوار ارائه گردید.

شایان ذکر است تجربه موفق دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با موضوع آموزشی نمودن مرکز خدمات جامع سلامت آموزشی دانشگاه به صورت سخنرانی توسط سرکار خانم فهیمه عطاریان عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس مرکز خدمات جامع سلامت آموزشی دانشگاه در پنل پاسخگویی اجتماعی ارائه گردید.