آیین نامه داخلی تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۰۹:۱۰ | تعداد بازدید: 61

آیین نامه داخلی تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان استعدادهای درخشان در 4 ماده و 9 تبصره در دومین نشست کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به تصویب و مرحله اجرا رسید.

"دکتر داود ایل بیگی" دبیر کمیسیون استعدادهای درخشان دانشگاه با اشاره به حمایت از دانشجویان نخبه و تسهیل استفاده از امکانات گفت: در یکسال گذشته یکی از مهمترین دغدغه های ما در واحد استعدادهای درخشان تدوین، بازنگری و تصویب آیین نامه ای جهت حمایت از دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان در مجموعه دانشگاه بود.

وی تصریح کرد: در همین راستا کمیسیون ویژه ای متشکل از 10 نفر از اعضای هیات علمی، یک نماینده دانشجویی و با حضور و نظارت مستقیم ریاست دانشگاه بعنوان رئیس کمیسیون تشکیل شد و در نهایت بعد از هم اندیشی های مستمر؛ در دومین جلسه این کمیسیون در سال جاری آیین نامه داخلی تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان استعدادهای درخشان  در 4 ماده و 9 تبصره به تصویب نهایی رسید.

ایل بیگی در پایان ضمن تقدیر از کلیه افرادی که در این فعالیت همراهی داشتند بیان کرد: استفاده از ظرفیت بالقوه نخبگان در دستگاه ها و نهاد ها بعنوان بازوان قدرتمند متضمن پیشرفت و ایجاد انگیزه خواهد بود که همه ی ما باید در این مسیر دست به دست هم دهیم و شرایط حضور آنان را در عرصه های مختلف تسهیل نماییم.