امور دانش آموختگان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۰:۵۴| تعداد بازدید: 157

دکتر خیزران میریدکتر خیزران میری

پست سازمانی: مدیریت امور دانش آموختگان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D) پرستاری

شماره مستقیم :05152228023

پست الکترونیک:mirikh1@thums.ac.ir

لینک علم سنجی

 

 

شرح وظایف

ثبت اطلاعات مربوط به هر یک از اعضا برای برقراری تماس سریع، ثبت توان، تخصص و تجربه افراد، بهره مندی از امکانات ارتباطی، مالی، اقتصادی، تجاری، درمانی مورد نیاز

فراهم ساختن مکانی جهت مراجعه اعضا و انجام تبادل اطلاعات و تجربیات

تشکیل دفاتر فرعی در دانشکده های تابعه بر حسب مورد و نیاز

تاسیس انجمن ها، تعاونی ها و بنیادهای دانش آموختگان با مشارکت دانش آموختگان و اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته

تسهیل روابط بین نمایندگان دانش آموختگان با سایر سازمانها، جهت انجام فعالیتهای علمی و آموزشی و پژوهشی مشترک و انجام تبلیغات لازم جهت معرفی دانش آموختگان نخبه جوان و پیشکسوت به جامعه از طریق رسانه های جمعی و ارتباطی دیگر

ایجاد زمینه برای تشکیل کانون‌های فرعی نظیر کانون دانش آموختگان دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه و کانون دانش آموختگان هریک از دوره های تحصیلی، رشته های خاص و کانون های فرعی دیگر

فعالیت‌های خدماتی و رفاهی و فرهنگی نظیر تأسیس باشگاه، مراکز ورزشی و تفریحی ویژه اعضا، مانند تأسیس مراکز فرهنگی ویژه اعضا و غیره

تسهیل فعالیت‌های آموزشی و تخصصی مرتبط با رشته اعضاء طبق ضوابط موجود

تأسیس پایگاه اطلاع رسانی الکترونیک، ایمیل آکادمیک و تسهیل استفاده از منابع مشابه دانشگاه برای اعضا