امور دانش آموختگان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۲:۱۳| تعداد بازدید: 31

مسئول واحد

دکتر خیزران میری

شماره تماس: 05152228023

پست الکترونیکی: alumni@thums.ac.ir