یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
موفقیت انجمن دانش آموزی علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
در راستای توسعه کارگروه فناوری های نوین آموزشی؛


شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
با حضور اساتید برجسته بین المللی؛


شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
به همت کارگروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم صورت گرفت؛


سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش همگام با بسیج ملی کنترل فشار خون ؛


یکشنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۸
برای اولین بار در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری صورت گرفت؛


چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
در همایش سبد تغذیه سالم و اقتصادی عنوان شد؛