از فضاهای آموزشی مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بازدید به عمل آمد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۰۹:۵۹ | تعداد بازدید: 66

با حضور معاون آموزش، تحقیقات و فناوری، سرپرست دانشکده پزشکی ، رئیس دانشکده بهداشت و معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از فضاهای آموزشی مراکز خدمات جامع سلامت بازدید به عمل آمد.

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با اشاره به اینکه، این بازدید به منظور بررسی و ارزیابی فضاهای آموزشی ، امکانات موجود و چالش های پیش رو صورت پذیرفت خاطر نشان کرد : رسالت اصلی آموزش علوم پزشکی، تربیت نیروی توانمند و شایسته است که دانش، نگرش و مهارت های لازم برای حفظ و ارتقای سلامت افراد جامعه را داشته باشند و این امر بدون بررسی و برنامه ریزی جهت بهبود و رفع موانع موجود در این حوزه میسر نخواهد بود .

محمد رضا رضائی منش گفت : یقینأ دستیابی به اهداف و چشم اندازهای نظام سلامت با نیروی انسانی آموزش دیده که مجهز به علم و فناوری روز باشند، میسر خواهد بود ودستیابی به بهره وری مناسب نیازمند آن است که نیروهای تربیت شده در طی دوران آموزش حداکثر  کارایی، دانش و مهارت لازم را برای حرفه  ی آینده خود کسب نمایند.

وی افزود : با مد نظر قرار دادن اینکه محیط بالینی به طور وسیعی به عنوان محیطی کلیدی جهت آموزش دانشجویان است و به دانشجویان کمک میکند تا آموزش تئوری را با عملکرد در بالین پیوند دهند از فضاهای آموزشی موجود در مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بازدید به عمل آمد.