چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

دکتر مروارید ایرانی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با صدور پیامی فرا رسیدن 15 اردیبهشت ماهیکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ابراز داشت:  دوره آموزشی RCA( تحلیل ریشه ای وقایع) در مامایچهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف توسعه حوزه های آموشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از بهره گیری روش های نوین آموزشی منتور شیپ و پرسپتور شیپ درچهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از ثبت اختراع ايريگاتور (وسیلۀ شستشوی زخم) داراي درپوش استردوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در دومین همایش سالیکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
برای اولین بار در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومی  معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، آزمون آسکی در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری برای اولین باردر ردسه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷
رئیس دانشکده پرستاری ،مامائی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مجید حسن زاده رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  درگفتگویی با روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی با اشاره به این که سالمندیدوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛ همزمان با شروع نیمسال دوم تحصیلی 96-97 اولین جلسه گروه های آموزشی دانشکده