فرایند ارسال گزارش مشکلات مربوط به آزمون های مجازی نیمسال اول ۱400-۱399 - اصلاحیه 25 بهمن

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳:۰۵ | تعداد بازدید: 914

دانشجویان گرامی

با توجه به مشکلات دانشجویان در ارسال ایمیل، از این پس ارسال گزارش مشکلات مربوط به آزمون های مجازی پایان ترم نیمسال اول 1400-1399 تا حداکثر 6 ساعت بعد از ساعت برگزاری آزمون.تنها ازطریق فرم آنلاین زیر می باشد:

http://webform.thums.ac.ir/node/18

شایان ذکر است که به درخواست های فاقد مستندات و خارج از فرم و فرایند مذکور و همچنین خارج از زمان تعیین شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.