برگزاری دوره ۱۶ ساعته ضیافت اندیشه سال ۱۳۹۹

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۴۷ | تعداد بازدید: 82

برگزاری دوره ۱۶ ساعته ضیافت اندیشه سال ۱۳۹۹ 
(اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی)
 
ویژه اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

مدرس: 
دکتر محمدعلی قائمی
عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

پایان مهلت ثبت نام: 
ساعت ۲۴ جمعه ۱۵ اسفند

لینک شرکت در دوره :
https://skyroom.online/ch/vcthums/nahad

لینک جهت ثبت نام اساتید:
http://reg2.ziafatasatid.nahad.ir/login.php

بازه زمانی دوره:
یکشنبه  ۱۷ اسفند ۸-۱۲
دوشنبه ۱۸ اسفند ۸-۱۲ و ۱۳-۱۶
سه شنبه ۱۹ اسفند ۸-۱۲