معرفی سامانه آتنا

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳:۴۲| تعداد بازدید: 369

هدف از ایجاد این سامانه در سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارزیابی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی، تلاش برای کاهش خطا در مراحل مختلف اجرایی، سرعت بخشیدن به فعالیتها، پایش مستمر، شناسایی نقاط آسیب پذیر و ایجاد رقابت سالم در بین دانشگاه های علوم پزشکی می باشد.

بر اساس مستندات ثبت شده دانشگاه در این سامانه، فعالیت بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی ارزیابی شده و امتیاز داده می شود.

امتیاز نهایی هر دانشگاه= (امتیاز کسب شده توسط فعالیتهای درون دانشگاهی * وزن امتیازات درون دانشگاهی)* (امتیاز کسب شده توسط هر منطقه* وزن امتیازات منطقه)

 

آتنا