بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۰:۴۳| تعداد بازدید: 101

 

مسئول کارگروه:  خانم دکتر فروغی

دبیر:  خانم دکتر عسکریان

اعضای کارگروه:  خانم دکتر غلامی، خانم دکتر بخشی زاده، دکتر شیخ الطایفه، دکتر فهمیده کار، مهندس نجفی صالح، مهندس رحمت اله نجفی، خانم کثیری

ناظر به:

 سیاست 1:  نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت

سیاست 4: حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی

سیاست 12: تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی سلامت (آموزش پژوهی)

 

خروجی مورد انتظار :

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

1. دانشگاه های علوم پزشکی گذار خود را به دانشگاه های نسل سوم طی می کنند.

2. جایگاه دانشگاه های علوم پزشکی در اقتصاد دانش کشور تبیین می گردد.

3. وابستگی دانشگاه های علوم پزشکی به بودجه های دولتی به حداقل می رسد.