بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۲:۴۹| تعداد بازدید: 55

مسئول کارگروه: دکتر محسن کشاورز

دبیر:  مهندس وزیریان

اعضای کارگروه:  مهندس اکبری، آقای آزادی

 

ناظر به:

سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت

سیاست 2:گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت

سیاست 4: حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی

سیاست 5: شبکه سازی در نظام آموزش عالی سلامت

سیاست 8 : بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سلامت

 

خروجی مورد انتظار :

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

1. راه اندازی دانشگاه مجازی علوم پزشکی به عنوان بستری برای گسترش مجازی سازی

2. تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضای مجازی

3. به روزرسانی کوریکولوم ها به منظور ارتقاء قابلیت ارائه آنها در فضای مجازی

4.گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات در سطوح صفی و ستادی به منظور بسترسازی آموزش مجازی

5. طراحی مدل انگیزشی دانشگاههای علوم پزشکی به منظور توسعه فعالیت های مجازی

6. طراحی مدل های بین المللی آموزشهای مجازی در راستای آموزشهای Double Affiliate دانشگاههای علوم پزشکی کشور