بسته بین المللی­ سازی آموزش علوم پزشکی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۷:۵۵| تعداد بازدید: 139

 

مسئول کارگروه:  آقای دکتر احمدی

دبیر:  آقای امین اله زارعی

اعضای کارگروه:  دکتر داودی، دکتر قربانی، دکتر نواری، خانم یعقوبی

 

ناظر به:

سیاست 3: توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم و فناوری های نوین

سیاست 4: حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی

سیاست 9: ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت

سیاست 11: خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت

 

خروجی مورد انتظار :

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

1. تدوین سند آمایش منطقه ای و بین المللی آموزش علوم پزشکی

2. تدوین شاخص های دانشگاههای با عملکرد بین المللی و مدل پایش آن

3. طراحی مدل بهره مند تبادلات علمی بین المللی

4. تدوین الگوی انعطاف در کوریکولوم های آموزشی به منظور گسترش جذب دانشجویان خارجی

5. اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور