بسته اعتلای اخلاق حرفه­ ای

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۷:۵۷| تعداد بازدید: 169

 

مسئول کارگروه: آقای دکتر شیخ الطایفه

دبیر: ایمان جوانشیری

اعضای کارگروه: حجت الاسلام صافدل، آقای دکتر اژدری، خانم ارمی، خانم سیدحسنی، دکتر صادقی، دکتر قربانی، آقای برقبانی

 

ناظر به:

سیاست 1:  نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت

سیاست 7:  نهادینه­سازی اخلاق حرفه ای

 

خروجی مورد انتظار :

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

1. تدوین الزامات ساختاری و برنامه­ای به منظور اعتلای اخلاق حرفه­ای

2. تدوین شاخص های تحقق اخلاق حرفه ای در محیط های آموزشی مرتبط با علوم پزشکی

3. تدوین برنامه های اعتباربخشی دانشگاهها و مراکز آموزشی در حوزه اخلاق حرفه ای

4. شفاف سازی وظایف و اختیارات حوزه های ستادی و محیطی در زمینه اعتلای اخلاق حرفه ای

5. طراحی الگوی بهره مندی از آموزه های دینی در راستای اعتلای اخلاق حرفه ای

6. ارتقاء دانش و انگیزش اعضاء هیأت علمی دانشگاهها در زمینه اخلاق حرفه ای از مجرای برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آکادمیک