بسته اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۹:۵۲| تعداد بازدید: 49

مسئول کارگروه: خانم حسین آبادی

دبیر:  خانم سردشتی

اعضای کارگروه:  خانم بخشی، خانم کمالی، خانم مرادی، دکتر قاسمی، خانم یعقوبی، خانم اشرفی