بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون­های علوم پزشکی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۸:۰۰| تعداد بازدید: 127

 

مسئول کارگروه:  مصطفی کمالی

دبیر:  مهندس نجفی صالح

اعضای کارگروه:  خانم نیری، دکتر عزیزی، دکتر داودی، مهندس وزیریان، دکتر صادقی، دکتر احمدی

 

ناظر به:

سیاست2 :گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت

سیاست7:  نهادینه سازی اخلاق حرفه ای

سیاست 9: ارتقاء منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت

 

خروجی مورد انتظار :

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

1. ارتقاء و به روزرسانی فرایندهای مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی کشور

2. ایجاد زمینه مناسب به منظور برگزاری آزمون های بین المللی در داخل کشور

3. ایجاد تحول در فرایند سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی

4. طراحی الگوهای سنجش مهارت های حرفه ای در دانش آموختگان علوم پزشکی

5. استقرار مراکز منطقه ای ارزیابی آموزشی و مهارت های بالینی در مناطق آمایشی