بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۹:۴۹| تعداد بازدید: 175

 

مسئول کارگروه:  خانم ملیحه اسحاق زاده

دبیر کارگروه:  خانم سمانه اسحاق زاده

اعضای کارگروه:  دکتر محقق، خانم عباسپور، خانم اشرفی، خانم زاده احمد، خانم مرادی، خانم بخشی، آقای مقدم نژاد

 

ناظر به:

سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت

سیاست 2:گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت

سیاست 5: شبکه سازی در نظام آموزش عالی سلامت

سیاست 9: ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت

 

خروجی مورد انتظار :

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

1. انطباق برنامه های آموزش عالی حوزه سلامت با نیازهای جامعه به خدمات این بخش

2. تربیت نیروی انسانی و ایجاد بستر مناسب به منظور ارا ئه خدمات سلامت برای اقشار جامعه با نیازهای خاص مانند سالمندان، زنان، کودکان و ...

3. شناسایی دقیق نیاز به نیروی انسانی حوزه سالمت در سطوح ملی، منطقه ای و استانی

4. ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی دانشجویان با توانمندی های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی