برنامه پایش بسته های تحول

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۹:۴۸| تعداد بازدید: 57

مسئول کارگروه: دکتر حسن اژدری زرمهری

دبیر: دکتر کشاورز

ناظر به: سیاست های دوازده گانه برنامه جامع آموزش عالی سلامت

 

خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد:

1. شناسایی نقاط ضعف و تلاش منسجم و هماهنگ ستاد وزارت و دانشگاهها برای رفع موانع و مشکلات

2. هدایت دانشگاهها به سمت اهداف کلان بخش آموزش عالی کشور و حرکت به سوی دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی کشور

3. افزایش روحیه همکاری در فضایی سالم و رقابتی برای سرعت بخشیدن به بالندگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بخش آموزش