روابط عمومی معاونت آموزشی،تحقیقات و فناوری دانشگاه خبر داد؛

پخش "ویژه برنامه کرونا پلاس" شروع شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۵:۱۷ | تعداد بازدید: 122

سیدمحمد اسحاق زاده از پخش 《ویژه برنامه کرونا پلاس》با هدف اطلاع رسانی همراه با امیدبخشی، ایجاد فضای مثبت روانی و افزایش دانش درباره پیشگیری از بیماری کرونا با همکاری مرکز آموزش مجازی دانشگاه خبر داد.

روابط عمومی معاونت آموزشی تحقیقات و فناوری دانشگاه، تشریح کرد:  با همکاری مستمر و موثر با مرکز آموزش مجازی دانشگاه در ساخت آنونس و تهیه پیام های بهداشتی در راستای اطلاع رسانی و افزایش سواد سلامت در مورد پیشگیری از بیماری کرونا اقدام به تولید این برنامه شد.

اسحاق زاده ادامه داد: در این برنامه یک نکته سلامت و بهداشتی در قالب  برنامه ای ۱ دقیقه ای در حوزه اقدامات ضروری در پیشگیری از کرونا طراحی شده است. تولید این پیام های کوتاه کاربردی، جهت استفاده در فضای پخش در راستای سیاست های آرامش بخشی  به جامعه و ارتقای سواد سلامت مردم است.