وبینار کشوری آشنایی با اصول مهندسی پدافند غیرعامل در زیرساخت های بهداشت و درمان برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۲۵ | تعداد بازدید: 26

وبینار آشنایی با اصول مهندسی پدافند غیرعامل در زیرساخت های بهداشت و درمان، توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و دانشگاه صنعتی مالک اشتر با هدف ارتقاء و توانمندسازی اعضا هیئت علمی و پرسنل دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در حوزه پدافند غیرعامل برگزار گردید.

دکتر هادی علیزاده رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خاطر نشان کرد: در این دوره تخصصی آموزشی، دکتر سجاد رحیمی،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و مهندس احسان فیضی پژوهشگر حوزه مهندسی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران به بررسی و آموزش اسناد بالادستی وزارت بهداشت و درمان، انواع تهدیدات متصور، پایداری زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدیریت ریسک و اقدامات ضروری پدافند غیرعامل در مدیریت بیماری کرونا پرداختند.

برچسب های خبر